El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha modificat els horaris d’atenció al públic de les deixalleries de Mollerussa. Amb l’objectiu de facilitar l’aportació de residus per part dels usuaris, s’ha avançat l’horari d’obertura i s’han establert dos horaris diferents segons l’època de l’any.

Les deixalleries recepcionen residus de gran volum (electrodomèstics, pneumàtics, ferralla, etc.) i també els considerats residus especials, com ara pintures, dissolvents, bateries, alguns dels quals, poden contenir substàncies perilloses.

Nou horari

La Deixalleria fixa (davant de l’institut Terres de Ponent) ha deixat l’horari d’hivern (novembre-febrer) de les 9.00 a les 13.30 i de 16.00 a 18.30. Pel que fa a l’horari d’estiu (març-octubre) es mantindrà el matí i canviarà el de la tarda de 17.00 a 19.30.