L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació del Ple extraordinari del dijous, 20, un pressupost inicial de 14,2 milions d’euros pel 2020, una xifra que suposa un 4% menys que en l’anterior exercici. Revisar els contractes de la via pública, una proposta de pisos compartits i microcrèdits d’habitatge són alguns dels punts d’un pressupost que no preveu grans inversions directes i que vol situar l’endeutament en el 72%.

Ho ha explicat l’alcalde de ciutat, Marc Solsona, que l’ha definit com “un pressupost molt auster en la inversió però responsable en la despesa”. Solsona ha incidit en el fet que es tracta d’un pressupost “post Pla de Barris” “de transició i reajustament” que obliga al fet que molta de la despesa fixa que s’havia cobert mitjançant aquesta via, ara s’hagi d’assumir directament des de l’Ajuntament. Per aquest motiu, ha mostrat la voluntat del consistori per treballar per aconseguir nous ingressos mitjançant subvencions d’altres organismes o altres tipus de finançament extern.

Inversió

En aquest sentit, Solsona ha indicat que s’ha previst 132.000 euros per a inversió, un capítol en el qual cal sumar les partides aportades per la Generalitat enguany com són els 150.000 euros per a l’enderroc del Grup Sant Isidori; els 406.000 per al projecte de l’Àrea Bàsica Policial Mollerussa-Les Borges o els 40.000 per habilitar tres nous encreuaments a la N-II al seu pas pel centre urbà.

Pel que fa a les inversions finançades pel consistori, ha destacat la partida de prop de 22.000 euros destinada a la compra de mobiliari municipal com són taules i cadires per renovar aquest material per a usar-lo en les activitats programades directament des del consistori i poder seguir prestant-lo a les diferents entitats que el sol·liciten per a les activitats que organitzen. També ha destacat una partida de 5.000 euros per tirar endavant el concurs d’idees per donar un nou ús a l’anomenada piscina de les escales del complex municipal o una partida de 10.000 euros per posar en marxa una nova aplicació per promoure processos participatius i que substitueixi l’aplicació de la via pública, que ha quedat obsoleta.

Projectes socials

L’alcalde ha explicat que s’ha fet una aposta política per dotar pressupostàriament projectes socials com són la proposta de promoure pisos compartits per a la gent gran que permetin també incrementar el volum d’habitatges de la borsa d’habitatge o la concessió de microcrèdits destinats al col·lectiu de la gent gran i al de la gent jove per afavorir l’accés a l’habitatge.

Revisió de contractes

D’altra banda, el primer edil també ha manifestat que dins el pressupost d’enguany també es contempla un increment de l’1,1% en el Capítol 1 referit a personal. En aquest sentit, ha indicat la voluntat del consistori de crear una figura tècnica especialitzada en la revisió dels contractes referits a la via pública com poden ser els de neteja, el d’escombraries, el de jardineria o el de manteniment dels equipaments esportius, per exemple. L’objectiu és que es puguin revisar i ajustar per fer-los més eficients per tal de minimitzar els efectes de despeses com els 183.000 del cànon de gestió de residus que cal pagar enguany. També dins aquest capítol, l’alcalde ha dit que s’ha dotat la contractació d’una persona que pugui reforçar els Serveis Tècnics ja bé sigui un arquitecte o un arquitecte tècnic donat que s’ha observat que el volum de feina actual així ho requereix.

Deute

Pel que fa a l’amortització del deute, l’alcalde ha dit que està previst amortitzar 1.140.000 euros, una partida que significa el 8% del pressupost amb l’objectiu fixat que a finals del 2020 la ràtio d’endeutament se situï en el 72%. També ha indicat que s’ha fet un esforç de contenció en la despesa en partides com les que poden ser la de telefonia on s’ha reduït un 11% el pressupost o les de disseny de marca corporativa que s’ha rebaixat en un 40%. Solsona ha recordat que no hi ha problema d’endeutament si no de liquiditat. L’alcalde ha recordat que el municipi ha avançat diners per tirar endavant projectes d’altres administracions, matisant, per exemple, que enguany no podrien finançar un institut nou. I que espera que aquestes administracions paguin per reduir la «tensió de caixa» que hi ha ara.

Per últim, l’alcalde ha fet una comparativa per posar de manifest el pressupost del 2010 d’11,2 milions d’euros i el del 2020, de 14,2 milions d’euros, presenten un increment del 27% mentre que la població en aquests 10 anys s’ha incrementat en un 12%.