L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació d’un Ple extraordinari, avui, dijous, 19, l’adjudicació de les obres d’urbanització del centre de la ciutat. Les proposades seran la Constructora de Calaf, que faria una part de l’obra, i Serboniu, que en faria l’altra.

De fet , les obres s’han licitat en dos paquets diferenciats per tal de fer més àgil el procediment.

Constructora de Calaf

D’aquesta manera, el primer paquet, que inclou les places de Manuel Bertrand, Major, la zona de la Vilaclosa i el carrer de Jacint Verdaguer, es proposa adjudicar, després de valorar les set propostes presentades, a la Constructora de Calaf, SAU per un import de 1.308.401 euros i un termini d’execució de 5 mesos.

Serboniu

Pel que fa al segon paquet, que compren la plaça de l’Ajuntament, la baixada lateral d’aquesta plaça i també la plaça del Pla d’Urgell, la proposta més avantatjosa de les 6 presentades és la de Serboniu SL per un import de 889.101 euros i un termini d’execució de 5 mesos.

Prioritat per a vianants

Com a trets diferencials que caracteritzaran aquesta millora del centre urbà destaquen la tria d’un paviment de nova generació i de fàcil manteniment que imprimirà un caràcter singular a la zona i en millorarà la imatge, una il·luminació característica que inclourà també punts de llum decoratius al terra i l’aplicació del concepte SmartCity amb el disseny d’espais WIFI i amb videovigilància a través d’uns tòtems de 5 metres que reuniran el nom de la plaça, les connexions i les càmeres.

Tot plegat per a convertir-se en una zona amb prioritat per al vianant amb l’eliminació de l’aparcament i del trànsit rodat a excepció de la càrrega i descàrrega i el pas del veïnat.

Altres punts

Al Ple extraordinari també abordarà una modificació de crèdits de 100.932 euros per poder incloure al Pla de Barris la pavimentació del carrer de Jacint Verdaguer, que inicialment s’havia descartat i el projecte de la qual va ser aprovat en la darrera Junta de Govern. La modificació es finançarà amb la subvenció del 50% de l’obra per part del Pla de Barris, el 25% del cost per part de l’Ajuntament i el 25% restant provindrà de les contribucions especials, l’ordenació de les quals serà també un altre dels punts de l’ordre del dia així com també l’ordenació de les contribucions especials de l’obra de millora de l’avinguda de Catalunya.

Obres al carrer de Navarra

D’altra banda, la brigada municipal està treballant aquesta setmana en la millora de la repavimentació del carrer de Navarra. Les obres han obligat a redireccionar el trànsit rodat en aquella zona mentre durin els treballs, que es faran en dues fases i es preveu que puguin estar enllestits en 10 dies.