L’Ajuntament de Mollerussa habilitarà una setantena de places d’aparcament noves prop del centre urbà en dos terrenys ubicats al carrer de La Creu (19 places) i a l’avinguda de Balaguer xamfrà amb el carrer de la Diputació i carrer de la Indústria (51 places).

Així mateix, també millorarà la pavimentació del terreny que es va habilitar com a aparcament públic a l’avinguda del Canal xamfrà amb el carrer de Sant Jordi i del Migdia i que compta amb una trentena de places. En total, suposen una superfície de 2.594 metres quadrats d’aparcament arranjat.

Ho ha explicat l’alcalde en funcions de Mollerussa, Marc Solsona, el qual ha indicat que des de l’Ajuntament se seguirà ampliant els convenis amb la propietat privada per dotar la ciutat de més places d’aparcament pròximes al centre, que amb la reforma s’ha convertit en una zona de prioritat per al vianant. En aquest sentit, Solsona també ha avançat que s’està treballant per poder tancar un altre conveni que permetria incorporar una cinquantena de places més en els propers mesos.

Pel que fa als tres terrenys abans citats, els treballs d’adequació han estat adjudicats a l’empresa Roma Infraestructures i Serveis, SAU, que va presentar una oferta econòmica per import de 56.866 euros amb un termini d’execució de 10 setmanes. Així mateix, la proposta també incloïa dues millores al projecte inicial que són la col·locació d’un mirall parabòlic i la substitució de paviment de ferm flexible d’aglomerat per paviment de formigó. Les obres es preveu que comencin abans que acabi el mes de juny.