La setmana passada es va fer el cens d’hivernants aquàtiques a l’Estany d’Ivars i Vila-sana gràcies a la col·laboració de 21 voluntaris i sota la direcció de Joan Estrada i que va permetre comptabilitzar 6.411 ocells de 28 espècies diferents.

Tot i ser un espai humit d’interior, l’Estany d’Ivars i Vila-sana allotja allotja aus més pròpies d’entorns marins com són les gavines, les més nombroses de llarg. De fet les gavines riallers, amb 3.170 exemplars, i el gavià argentat, amb 1.030, són les espècies més nombroses seguides de l’ànec cullerot, amb 704.