L’Ajuntament de Mollerussa porta a l’aprovació del Ple extraordinari d’avui dijous, 8, l’expedient de modificació del projecte d’urbanització de la Vila-closa referit a les places i carrers del centre de la ciutat. L’expedient tanca en 2,6 milions d’euros el cost final d’aquestes obres, el projecte de les quals havia contemplat un pressupost inicial de 2,4 milions d’euros. L’increment, del 7%, inclou, però, l’obra feta a Jacint Verdaguer (no prevista inicialment).

De tot plegat, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha dit que l’increment que se’n deriva correspon a obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis al conjunt de la població així com també circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb anterioritat, a més de l’actuació a Jacint Verdaguer que també es va incorporar al projecte.

Així, els 2.468.872,65 euros inicials han tingut un increment de 95.057,93, corresponents a Jacint Verdaguer, i uns 79.000 d’obres no previstes

Sense increment de les contribucions especials

L’alcalde ha assegurat que la diferència del cost serà assumit en la totalitat pel consistori i en cap cas pels veïns de les zones afectades que ja tenen fixades les contribucions especials des de l’inici de l’obra. Solsona ha explicat que es tracta d’obres “no imputables” a les empreses adjudicatàries perquè el projecte inicial ja no les contemplava i s’han afegit a posteriori per millorar el conjunt de l’obra, que es preveu que pugui estar enllestida a mitjans d’aquest mes després de l’ampliació del termini en dues zones en concret com són la plaça Major i la baixada de l’Ajuntament.

Pou i línia de mitja tensió

Entre aquestes obres no previstes hi ha, per exemple, el condicionament i el projecte per donar visibilitat i gaudi ciutadà de l’antic pou trobat en el transcurs de les obres a la plaça de Manuel Bertrand, del qual se’n té referència documental del segle XVIII. Així mateix, hi figura la correcció, reparació i modernització més enllà de les necessitats inicialment previstes d’una línia de mitja tensió que ofereix subministrament al nucli central de la ciutat així com també una línia de subministrament elèctric per a festes i grans esdeveniments que s’ha volgut també incorporar.

Altres punts del ple

Un altre dels punts de l’ordre del dia del ple serà ratificar l’acord pres en Junta de Govern per ampliar el termini per adherir-se a la línia d’ajudes per a rehabilitació d’immobles inclosos dins el Pla de Barris fins a finals de novembre.