Els 22 agents i les tres administratives que formen actualment el cos de la Policia Local de Mollerussa s’han format en temes de seguretat ciutadana sota la perspectiva de gènere amb l’objectiu de fer una atenció adequada i eficaç en casos de violència masclista. També per conèixer estratègies de prevenció i bones pràctiques en l’àmbit de les agressions sexistes en l’oci nocturn, entre altres aspectes.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la regidora d’Igualtat, Rosalia Carnicé, han lliurat els diplomes que acrediten la formació a l’inspector del cos, Joan Martínez, així com al caporal i els dos agents de torn mentre que a la resta dels agents se’ls farà arribar el document acreditatiu a mesura que s’incorporin al servei. El primer edil ha volgut posar en valor així la tasca d’atenció ciutadana que es duu a terme des del cos de la Policia Local i per a la qual els agents es formen contínuament per tal de ser per a la ciutadania “un referent per a sentir-se protegida”.

Formació innovadora

La formació que s’ha seguit ha consistit en un curs de 15 hores que s’ha realitzat en línia implementat per l’empresa Atena Gender Consulting i que ha estat adaptat a mida per la regidoria d’Igualtat pel que fa als continguts a explorar, de manera que es tracta d’una formació innovadora a Catalunya tant pel que fa a la durada com a la metodologia escollida que ha implicat dues regidories i a tot el cos de la Policia Local.

Tres blocs d’acció

Així s’ha dividit en tres blocs temàtics, el primer dels quals ha analitzat els aspectes que incrementen i redueixen la sensació de seguretat si s’és dona o si s’és home amb l’objectiu de dissenyar espais públics segurs. El segon bloc s’ha centrat en conèixer amb més profunditat l’abast de la violència masclista posant èmfasi en el marc legal així com en els aspectes relacionats amb l’actuació policial en l’atenció a les víctimes i el treball en xarxa dins els circuits locals per saber-ne els recursos. En el cas del tercer bloc, s’ha abordat la intervenció policial en casos d’agressions sexuals en contextos d’oci nocturn, tenint en compte que es donen sobretot entre població jove i que en determinats casos s’hi veuen implicades persones menors d’edat.

Val a dir que el desplegament d’aquesta formació s’inclou en el pla de formació continuada en matèria de Polítiques d’Igualtat 2017-2019 que preveu el Pla Intern d’Igualtat, que va ser aprovat al 2017 pel consistori, tal i com ha recordat l’alcalde.