La UTE Urbaser-Aspros serà l’encarregada del servei del manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat de Mollerussa pels propers 4 anys. Ho va aprovar, per unanimitat, el ple ordinari de dijous. El contracte contempla que el preu anual del servei és de 297.520 euros( IVA inclòs) i també l’execució de 4 millores.

Aquestes són enjardinar la zona pròxima al carrer de Mossèn Cirera, la zona verda de un tram de la Ronda de Ponent i els parterres laterals del carretera del Palau així com també posant en marxa un servei de recollida de restes de jardineria a domicili i prèvia sol·licitud.

Component social

Tal com van destacar i celebrar els diversos grups municipals, el nou contracte té un important component social que ha prevalgut sobre el purament econòmic i, tot i el retard que ha suposat, s’hagi ajustat tècnicament.

I es que Mesa de Contractació també ha tingut en compte criteris socials a l’hora de proposar l’empresa ja que en aquest cas hi ha el compromís de contractar 28 treballadors que es troben en risc d’exclusió social amb una durada mínima de contracte de 6 mesos a jornada completa o l’equivalent a jornades parcials durant els 4 anys de vigència del contracte. També preveu l’adscripció de 5 treballadors que es troben en risc d’exclusió social amb tres mesos d’antigüitat i a jornada completa.

Al mateix temps els grups de l’oposició van demanar algú especialitzat que faci un seguiment del correcte compliment del servei.

Altres punts

D’altra banda, el ple va aprovar el reglament regulador del fons d’habitatge social que s’adreça a persones amb risc d’exclusió social residencial que tinguin un seguiment per part dels Serveis Socials Bàsics, sent els destinataris prioritaris les persones sense llar, les dones víctimes de la violència de gènere, les persones amb drogodependències o amb trastorns mentals, entre altres col·lectius.

Així mateix i en desplegament del segon Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats, elaborat per l’àrea de Règim Intern i Igualtat i que recollia 22 accions a emprendre, també es va aprovar el Ple el Protocol per a la Prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral.

Ambdós punts es va n aprovar per unanimitat.