L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha fet obres d’arranjament del camí lateral de l’A2 i de reparacions al poliesportiu amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’accés a aquests espais.

L’arranjament del camí lateral de l’A2, entre la carretera de Bellvís i el camí d’Alcoletge, es fa per millorar l’accés a la bàscula municipal i al polígon industrial Vinyes del Mig. L’important trànsit que passa per aquest tram havia fet que hagués sofert un important deteriorament en els darrers anys. L’actuació que s’està duent a terme consisteix en tapar els sots i fer nous tres trams mitjançant l’aplicació de diverses capes de reg asfàltic. A més a més s’ha decidit aplicar el mateix tractament a un camí d’uns 120 metres que uneix el polígon industrial amb el lateral de l’A2 i que fins ara era de terra. Les millores d’ahn fet entre la setmana passada i aquesta.

Poliesportiu

Per altra banda també han començat les obres de reparació del poliesportiu, ubicat al complex escolar esportiu Ignasi Miquel. Aquestes obres consisteixen en la consolidació dels fonaments de la façana i en la reparació de les esquerdes aparegudes al llarg dels anys. Aquestes esquerdes van sorgir degut a diferencies en l’assentament de l’edifici. Inicialment s’han injectat resines expansives als fonaments que un cop solidificades han de permetre guanyar en estabilitat i seguretat a la zona d’entrada. En una segona fase es repararan les esquerdes i es substituirà el terra. Es preveu la finalització de les obres en tres mesos.

Passos de vianant

En els propers dies també s’iniciarà la construcció de dos passos de vianants a la N-II que permetran guanyar en seguretat als vianants.