A final de novembre es van enllestir les obres de manteniment i millora dels camins de les Pletes, Escoladors, camí de Mollerussa-Belianes i Carreró.

Les millores s’han fet amb una motoanivelladora i amb l’aplicació d’àrids reciclats de la construcció. Amb aquesta obra s’ha volgut millorar el ferm i adequar la bona circulació dels vehicles i maquinària agrícola. L’actuació ha tingut un cost de 41.945 euros i ha comptat amb una subvenció de 23.950 euros de l’Agència de Residus de Catalunya.