Després del ple de constitució, l’Ajuntament de Mollerussa va fer el dijous, 4, el primer ple (extraordinari) del nou mandat on es van aprovar i debatre sobre el sistema de funcionament amb la creació de tres comissions, les retribucions dels regidors. En el ple també es va fer efectiva la renúncia del regidor Xavier Roure, que serà el nou director de la Fira de Mollerussa.

L’alcalde Marc Solsona va anunciar (com ja s’havia avançat) que hi hauria tres comissions. La d’Hisenda (que inclou la Especial de Comptes i la de Contractació Permanent), la d’Urbanisme i la de Regim Intern i Acció Social, on cadascuna comptarà amb 6 representants de JxCat, 3 d’ERC, i del PSC i 1 del PP i que es va aprovar per unanimitat.

Pel que fa als plens ordinaris seguiran, «preferentment», fent-se el darrer dijous dels mesos senars a les nou de la nit. El portaveu d’Esquerra, Engelbert Montalà, va lamentar que no s’hagués optat pels plens extraordinaris mensuals (com ja havien demanat en l’anterior mandat) al considerar que era un bon canal per donara a conèixer la veu de l’oposició (precs, preguntes, mocions…). L’alcalde Solsona va dir que hi havia altres canals per donar veu als grups polítics i que es considerava la fórmula actual correcta. El punt es va aprovar amb els vots favorables de JxCat i PP, l’abstenció del PSC i el vot en contra d’ERC.

Després d’un petit debat sobre la designació de representants en organismes municipals, tots els grups municipals tindran un representant en la Comissió de Seguiment del Pla de Barris, atenent la petició del grup d’Esquerra Republicana.

Els punts que va generar més debat fou el de les retribucions dels regidors i càrrecs, així com el percentatge de dedicació.

Els grups de l’oposició van agrair que que la seva participació s’hagi reconegut amb una dedicació del 25% i la seva corresponent retribució.

El portaveu del PP, Joan Simeón, va criticar el percentatge de dedicació d’alguns regidors del grup de govern, que havia pujat del 40% de l’anterior mandat (i ho havien fet molt bé») al 70-75% actual al considerar que no era necessari i fins a cert punt de mal controlar l’increment.

Per la seva part, el portaveu del PSC, Joel Bastons, va dir que de moment s’abstendrien (com també va fer Simeón) ja que era d’hora per a fer valoracions.

Qui es va posicionar en contra va ser Engelbert Montalà al dir que no se’ls havia informat de l’increment de les retribucions dels regidors del grup de govern i considerant que era elevat (va dir que una dedicació exclusiva havia passat de 19.800 euros a l’any a 26.600).

Per la seva part, l’alcalde Marc Solsona va dir que s’havia donat informació sobre les retribucions a tots els grups. Solsona va considerar que les retribucions donaven valor a la feina dels regidors i que ara l’increment l’Ajuntament el podia assumir al temps que va recordar que Mollerussa és dels caps de comarca amb les retribucions baixes als regidors «molt lluny» d’altres que cobren més. El punt es va aprovar amb el vot favorable de JxCat, l’abstenció del PSC i PP i el vot en contra d’ERC.

Nou director de la Fira

Un altre punt on hi va haver debat i discrepàncies fou en el de càrrecs eventuals i en concret al de director de la Fira de Mollerussa.

Tot felicitant la tasca del fins ara director Poldo Segarra i sense posar en dubte la vàlua professional del nou director Xavier Roure, els grups de l’oposició van discrepar des del percentatge de de dedicació (J.Simeón perquè no arribava al 100%, que implica dedicació absoluta, i es quedava en el 90%) o l’increment de sou (J.Bastons va considerar que si l’anterior director ho havia fet bé, perquè calia augmentar un «66%»).

També no es va veure bé que el sistema d’elecció es faci com a càrrec de confiança i no per concurs públic (E.Montalà va considerar que el sistema actual polititza la Fira i que caldria un perfil professional desvinculat de la política).

L’alcalde Solsona va dir que la figura del director i la seva acció de treball a la Fira va vinculada un plantejament de ciutat lligat a unes línies estratègiques i polítiques pel que es busca un a persona capacitada al temps que de confiança amb l’alcalde. Solsona va afegir que la tasca del director de la Fira va vinculada al govern municipal i que les votacions també avalen o no la gestió del director però també la tria fet a per l’alcalde. La votació es va resoldre amb el vot favorable de JxCat, l’abstenció d’ERC i el vot en contra del PSC i el PP.

Tot seguit Xavier Roure va presentar la seva renúncia a la seva condició de regidor per poder ser director de la Fira, dos càrrecs incompatibles segons un informe de secretaria (tot i que s’havia donat en el passat) i l’anunci de que s’havia demanat la documentació per acreditar a Raquel Pueyo (número 10 a la llista de JxCat) i que pugui ser designada regidora en el ple ordinari de juliol. El punt es va aprovar amb el supotr de JxCat, PSC i PP i l’abstenció d’ERC.